Generel info

Sæsonen:

Sæsonen begynder tirsdag den 5. september 2017 og afsluttes med festligt arrangement lørdag den 7. april 2018 for alle elever samt deres familier m.fl.

 

Betaling og rabatter:

Betaling foregår via netbank på kontonummer: 3409 11873510

-HUSK AT ANFØRE ELEVENS NAVN & hOLDNUMMER PÅ INDBETALNGEN

 

Betalingen er delt op i 7 rater, hvor første rate betales 1. september 2017, og sidste rate i marts 2018. Betalingen forfalder d. 1 i hver måned og med rettidig betaling d. 5 i måneden. Hvis betalingen ikke har fundet sted senest 2. undervisningsgang, slettes pladsreservationen. Betaling der ikke sker rettidigt vil blive pålagt gebyr på kr. 100 pr. rykker. Efter tredje rykker sendes sagen videre til inkasso.

 

Ved betaling af hele sæsonen inden den 30. september 2017 opnås en rabat på 5%.

 

Familie/hold-rabat: Der betales fuld pris for det første hold. De efterføgende hold fratrækkes en rabat på 50 kr. pr. rate. (gælder kun elever fra samme husstand) Rabatterne kan IKKE kombineres.

 

Vigtige datoer:

Julebal og pointturnering for elever og deres familier lørdag den 9. december 2017.

Afdansningsbal (sæsonafslutning), for elever og deres familier m.fl. lørdag den 7. april 2018.

 

Ferier og helligdage:

Efterårsferie: uge 42

Juleferie: uge 52+1

Vinterferie: uge 7

Påskeferie: uge 13

 

Sko:

Udendørssko er ikke tilladt i salen. Medbring derfor skiftesko

 

Indmeldelse/udmeldelse:

Tilmelding skal ske via hjemmesiden under punktet tilmelding. September måned betragtes som en prøvemåned, herefter er sæsonen bindende. Dette betyder at efter september måned er udmeldelsesvarsel igangværende måned +1. Hvis udmeldelse sker eks. den 25. januar vil udmeldelsen være gældende fra den 1. marts. Eleven er velkommen til at deltage i undervisningen i denne periode. Mundtligt udmeldelse er ikke gyldig. Udmeldelse kan kun ske skriftligt pr. mail til info@up2dance.dk og er først gyldig når der er modtaget skriftlig bekræftelse fra up2dance.