Priser

Forårsdans

Priser og betalingsbetingelser

 

Betaling

 

Ratebetaling:

 

Hver rate forfalder senest den første undervisningsgang fra og med maj til og med juni (i alt 2 rater).

 

Pris pr. rate på hold á 30 minutters varighed: 250,00 kr

 

Pris pr. rate på hold á 45 minutters varighed: 300,00 kr

 

 

Rabat:

Der gives 50 kr i søskenderabat pr. rate, samt ved deltagelse på flere hold. Der betales fuld pris for det første hold. De efterføgende hold fratrækkes en rabat på 50 kr. pr. rate. Gælder kun elever fra samme husstand.

 

Betalingsmuligheder:

Bankoverførsel:  reg.3409  -  kontonr. 11873510

Kontant: På danseskolen (kan kun modtage lige penge)

 

HUSK AT ANFØRE ELEVENS NAVN SAMT HOLDNUMMER på indbetalingen.

 

Efter gratis prøvetime er sæsonen for forårsdans bindende og kontingentet refunderes derfor ikke.

Ved manglende betaling fremsendes en rykkerskrivelse og der pålægges 100 kr for hver rykker.

 

 

 

 

Alle priser er inklusiv de påbudte Koda- og Gramex afgifter.

 

Up2dance er 100% privat drevet, og derfor uden nogen form for offentlige tilskud.

Vintersæsonen 2017/18

Priser og betalingsbetingelser

 

Sæsonen begynder tirsdag den 5. september 2017, og afsluttes med et herligt show lørdag den 7. april 2018.

 

 

Gratis prøvetime

Nye elever tilbydes en gratis prøvegang, hvorefter kontingentet skal betales inden

elevens anden undervisningsgang, hvis eleven ønsker en plads på holdet.

 

Månedligt kontingent for hold a 45 min.: 275 kr. (7 rater fra 1. september 2017 til 1. marts 2018)

Månedligt kontingent for hold a 30 min.: 210 kr. (7 rater fra 1. september 2017 til 1. marts 2018)

 

Månedligt kontingent for pardans: 540 kr. (7 rater fra 1. september 2017 til 1. marts 2018)

 

 

 

Betaling

Betaling foregår via netbank på kontonummer: 3409 11873510 -HUSK at anføre ELEVENS NAVN samt HOLDNAVN på indbetalingen.

Betalingen foregår månedsvis, første rate betales 1. september 2017, og sidste rate 1. marts 2018. Betaling der ikke sker rettidigt vil blive pålagt gebyr på kr. 100 pr. rykker. Efter tredje rykker sendes sagen videre til inkasso. Betalingen forfalder den 1. i hver måned og med rettidig betaling den 5. i måneden. Der kan også vælges at betale hele sæsonen inden den 30. september 2017 og dermed opnå en rabat på 5%.

 

 

Alle priser er inklusiv de påbudte Koda- og Gramex afgifter.

 

Up2dance er 100% privat drevet, og derfor uden nogen form for offentlige tilskud.