Abonnementsvilkår:

Up2dance er en privatejet danseskole, som ikke modtager tilskud fra det offentlige.

Vedr. kort/Online betaling: I forbindelse med din første betaling godkender du, at Up2dance fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort indtil sæsonafslutning eller opsigelse af abonnement. Beløbet du skal betale for medlemskabet af Up2dance trækkes automatisk via dit betalingskort. Up2dance benytter stribe, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos dansestudiet, men hos stribe. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår.

Kontingentet hos up2dance er en fast kursuspris. Prisen nedjusteres derfor ikke pga. senere opstart, ferier, helligdage o. lign.

Vores priser varierer ud fra holdlængde (30 eller 45 min) og naturligvis efter antal dansegange.

Alle hold opkræves i 3 rater med første betaling i august 2019, og sidste betaling i november 2019. Første betaling opkræves ved tilmelding. Resterende rater opkræves i oktober og november.

Kontingentet er inkl. kr. 100,- til dækning af de påbudte Koda & Gramex afgifter.

Alle priserne hos up2dance er ikke tillagt moms, da vi er en undervisningsinstitution.

Når du via dit betalingskort tilmelder dig, sker det som en forudbetaling for den periode der er angivet ved købet. Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb.

Danseskolen forbeholder sig ret til at lukke hold, som har mindre end 8 elever. Vi refunderer naturligvis kontingentet – minus den undervisning, som eleven har modtaget – såfremt vi lukker holdet.

Up2dance forbeholder sig ret til at ændre lærerkræfter, uden at dette medfører refundering af kontingent.

 

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.

Forbehold

Up2dance tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Up2dance er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol. Up2Dance tager forbehold for ændringer i program ind til sæsonstart.

Tilladelser

Ved indmeldelse hos Up2Dance, giver du samtidig tilladelse til, at vi må benytte billedmateriale fra danseskolens dagligdag, turneringer og afdansningsbal i vores generelle markedsføring på hjemmesiden, brochure, annoncer og sociale medier. Spørgsmål til dette, så send os en mail eller ring.

Udmeldelse

Du kan frit udmelde dig i august og september måned. Derefter er sæsonen bindende frem til sæsonafslutning i december 2019.

Udmeldelse (i prøveperioden) skal ALTID ske skriftligt på mail til info@up2dance.dk. Din udmeldelse er først endelig når du har modtaget bekræftelse på dette via mail retur til dig. Udmeldelse fra prøveperioden skal ske INDEN den 30. september.

Medlemskabet opsiges automatisk når sæsonen slutter.

Up2dance følger forbrugerlovens § 28 vedr. aftaler om løbende tjenesteydelser.

Evt. restance i perioden frem til udmeldelsen træder i kraft, skal betales til Up2Dance. Dvs. at der betales kontingent for udmeldelsesperioden.

Udeblivelse fra undervisningen:

Ved udeblivelse fra undervisningen, uden at have udmeldt sig, betragtes eleven stadig som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet, indtil udmeldelse er sket eller sæsonen ophører.

Udmeldelses-reglerne er opstillet således, for at Up2Dance kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for alle elever.