Abonnementsvilkår:

Up2dance er en privatejet danseskole, som ikke modtager tilskud fra det offentlige.

 

Vedr. kort/Online betaling: I forbindelse med din første betaling godkender du, at Up2dance fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort indtil sæsonafslutning eller opsigelse af abonnement. Beløbet du skal betale for medlemskabet af Up2dance trækkes automatisk via dit betalingskort.Up2dance benytter Quickpay, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos dansestudiet, men hos Quickpay. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår.

Kontingentet hos up2dance er en fast kursuspris. Prisen nedjusteres derfor ikke pga. senere opstart, ferier, helligdage o. lign.

Vores priser varierer ud fra holdlængde (30 eller 45 min) og naturligvis efter antal dansegange.

Alle hold opkræves månedsvis med første betaling i september 2018, og sidste betaling i maj 2019. Første betaling opkræves ved tilmelding. Resterende rater opkræves månedsvis.

Kontingentet er inkl. kr. 100,- til dækning af de påbudte Koda & Gramex afgifter.

Hold a 30 min varighed: samlet kursuspris på 1980 kr. Prisen pr. rate er: 220 kr.

Hold a 45 min varighed: samlet kursuspris på 2655 kr. Prisen pr. rate er: 295 kr.

Alle priserne hos up2dance er ikke tillagt moms, da vi er en undervisningsinstitution.

Når du via dit betalingskort tilmelder dig, sker det som en forudbetaling for den periode der er angivet ved købet. Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb.Ved spærring eller udløb af dit betalingskort, er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort.

Danseskolen forbeholder sig ret til at lukke hold, som har mindre end 8 elever. Vi refunderer naturligvis kontingentet – minus den undervisning, som eleven har modtaget – såfremt vi lukker holdet.

Up2dance forbeholder sig ret til at ændre lærerkræfter, uden at dette medfører refundering af kontingent.

 

Personoplysninger

De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Up2Dance samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig. Som registreret bruger hos Up2Dance, har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Brugernavn og adgangskode 

Kunder, der ønsker at tilmelde sig online hos Up2dance, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende.

 

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.

 

Forbehold

Up2dance tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Up2dance er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol. Up2Dance tager forbehold for ændringer i program ind til sæsonstart.

 

Tilladelser

Ved indmeldelse hos Up2Dance, giver du samtidig tilladelse til, at vi må benytte billedmateriale fra danseskolens dagligdag, turneringer og afdansningsbal i vores generelle markedsføring på hjemmesiden, brochure, annoncer og sociale medier. Spørgsmål til dette, så send os en mail eller ring.

 

Udmeldelse

Efter tilmelding er de første to måneder (september og oktober) betalende prøvemåneder. Herefter er man økonomisk forpligtet for de næste 5 måneder (november 2018-marts 2019)

Ønsker du at stoppe efter 5 måneders perioden bliver din sidste træningsdag, løbende måned + 1 måned fra din opsigelses dato.

Udmeldelse skal ALTID ske skriftligt på mail til info@up2dance.dk. Din udmeldelse er først endelig når du har modtaget bekræftelse på dette via mail retur til dig. Udmeldelse fra prøveperioden skal ske INDEN den 30. oktober.

Medlemskabet opsiges automatisk når sæsonen slutter.

Up2dance følger forbrugerlovens § 28 vedr. aftaler om løbende tjenesteydelser.

Evt. restance i perioden frem til udmeldelsen træder i kraft, skal betales til Up2Dance. Dvs. at der betales kontingent for udmeldelsesperioden.

Udeblivelse fra undervisningen:

Ved udeblivelse fra undervisningen, uden at have udmeldt sig, betragtes eleven stadig som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet, indtil udmeldelse er sket eller sæsonen ophører. Man modtager dog kun opkrævning for perioden som medlemskabet omhandler (32 gange pr. hold).

Udmeldelsesreglerne er opstillet således, at Up2Dance kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for alle elever.